Jonas Mekas -Independent nation

Per una vegada utilitzarem, per la seva precisió i lucidesa, el text del mestre Jonas Mekas que ha seleccionat la pròpia Filmo per presentar el seu film d’avui: ‘Per què Birth of a Nation? Perquè el cinema independent és en si mateix una nació. Estem circumdats de nacions del cinema comercial, així com els indígenes dels Estats Units o de qualsevol altre país estan circumdats del poder imperant. Som la invisible, però essencial, nació del cinema. Som el cinema” (Jonas Mekas, 1997).

***

For once we will use, for its precision and lucidity, the text of master Jonas Mekas that Filmo itself has selected to present its film today: ‘Why Birth of a Nation? Because independent cinema is a nation in itself. We are surrounded by nations of commercial cinema, just as the natives of the United States or any other country are surrounded by the ruling power. We are the invisible, but essential, cinema nation. We are the cinema» (Jonas Mekas, 1997).